Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Liệu Việt Nam có cần Dân Chủ Hoá?

  

Sự khác biệt về quan điểm, chủ trương, và ngay cả quyền lợi, đã dẫn đến những tranh luận sôi nổi dưới nhiều hình thức khác nhau trong những năm gần đây ở cả trong và ngoài nước, là “Liệu Việt Nam có cần dân chủ hoá?”

Đối với câu hỏi này, Đảng Vì Dân khẳng định ngay rằng: “Hơn lúc nào hết, Việt Nam đang rất cần được dân chủ hoá.”

Dân chủ hoá không phải là tái lập lại chế độ Đệ I hay Đệ II VNCH. Cuộc dân chủ hoá cũng không nhằm trả thù, phục hận đối với bất cứ thành phần nào trong guồng máy cầm quyền hiện nay. Dân chủ hoá là nhằm chấm dứt tình trạng làm dụng danh nghĩa nhân dân hiện nay. Mặt khác, xã hội dân chủ sắp tới sẽ vừa dành cho người quyền làm chủ đất nước, đồng thời cũng sẽ chính thức đặt trách nhiệm góp phần lãnh đạo đất nước qua chính lá phiếu tự do của mình, chứ không phải tiếp tục khoán trắng việc nước cho các đảng phái chính trị nữa.

Dân Chủ là con đường tốt nhất có khả năng hoá giải các vấn nạn của Việt Nam, ở hiện tại cũng như tương lai!

Sự khẳng định này không phải là một quan niệm chủ quan, mà là một nhận thức rút ra từ kinh nghiệm thực tế của nhiều xã hội khác nhau trên thế giới. Nhận định này có thể kiểm chứng một cách dễ dàng, là các quốc gia có nền dân chủ trưởng thành đều có một xã hội ổn định và phát triển nhiều hơn, so với những nước sống dưới chế độ độc tài toàn trị hay tập trị.

Một thực tế khác mà cả nước đều nhận thức được là: nhờ có cởi mở hơn trong một số lãnh vực sinh hoạt mà Việt Nam ngày nay đã được tiến bộ hơn so với giai đoạn thực thi xã hội chủ nghĩa trước đây. Với đà tiến triển này, nếu như xã hội Việt Nam thực sự có dân chủ, tự do, thì chắc chắn Việt Nam sẽ còn phát triển nhanh chóng và tốt đẹp hơn nhiều nữa!

Đối với hoàn cảnh Việt Nam, dân chủ là một nhu cầu không ai có thể phủ nhận, song dân chủ chậm đến chỉ vì người Việt chúng ta chưa nhìn thấy có giải pháp nào bảo đảm được rằng, xã hội dân chủ sẽ tốt đẹp hơn xã hội hiện nay. Vì chưa có đủ niềm tin về tiến trình dân chủ hoá nên một số người đã lo âu là sinh hoạt dân chủ có thể sẽ dẫn đến hỗn loạn, khủng hoảng và gây ra những đổ vở mới. Vì vậy, nền dân chủ ở Việt Nam sẽ không thể thành hình cho đến khi có một giải pháp xây dựng dân chủ có khả năng thuyết phục được đa số.

Giải pháp xây dựng dân chủ cho Việt Nam, hay cũng còn được hiểu là một “lộ trình dân chủ hoá Việt Nam”, cần phải tự trả lời được câu hỏi rất phổ thông hiện nay là dân chủ hoá như thế nào để:

  1. không dẫn đến sự khủng hoảng chính trị, khả dĩ có thể làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;

  2. không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;

  3. không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.

Trước khi trả lời ba câu hỏi quan trọng này, chúng ta cần phải minh định ý nghĩa của danh từ dân chủ hóa.

Đảng Vì Dân quan niệm rằng: “Dân Chủ Hoá” là một tiến trình nhằm tích cực thực hiện quyền tự quyết và chủ quyền của người dân. Quyền làm chủ xã hội của người dân phải là một quyền hạn thực tế được hiến pháp nhìn nhận và chính quyền tôn trọng tuyệt đối; chứ không thể chỉ là một sáo ngữ, một chiêu bài của nhà cầm quyền. Hơn nữa, vì nhân dân là bản thể và cũng là chủ thể của xã hội, Dân chủ không phải chỉ là được quyền tự do bầu chọn người lãnh đạo mình, mà còn bao gồm cả quyền tự do được góp phần lãnh đạo đất nước.

Từ quan điểm này, chúng ta đồng thời cần khẳng định rằng Việt Nam cần được dân chủ hoá nhưng nền dân chủ trong thời gian tới phải do chính người Việt Nam thành hình và xây dựng, chứ không thể là một “sản phẩm tiền chế” của ngoại bang, cho dù đó là nước nào, lớn đến đâu. Nó cũng không thể là một thứ “dân chủ vá víu, nhất thời” phát xuất từ sự nhượng bộ nhất thời của nhà cầm quyền độc tài trước một số áp lực nào đó từ các thế lực bên ngoài, hay là một sự trao đổi để trục lợi cho đảng cầm quyền hay chế độ.

Tất nhiên, dân chủ không kỳ diệu như một liều thuốc tiên; là có khả năng giải quyết một cách cấp thời toàn bộ các vấn đề nhức nhối của xã hội. Song kinh nghiệm trên thế giới cho thấy rằng, Dân Chủ là yếu tố đầu tiên và lớn nhất giúp một xã hội có được điều kiện hoàn chỉnh và phát triển. Nhìn vào thế giới ngày nay chúng ta thấy rằng, không có xã hội nào phát triển mà lại không đi qua tiến trình này. Vấn đề chỉ là tiến hành nó như thế nào để có kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất và ít gây tổn hại nhất.

Thế thì dân chủ hoá xã hội như thế nào để tiến trình này không dẫn đến những sự khủng hoảng chính trị, khả dĩ có thể làm phương hại đến nền an ninh quốc gia?

Chúng ta nhận thấy rằng, tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do là một giải pháp chính trị vừa thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, vừa không vô tình tạo cơ hội cho các thế lực ngoại bang lợi dụng tình hình mất ổn định chính trị cho các mưu đồ xấu.

Với tính chất ôn hòa và hợp hiến, giải pháp tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do là tiến trình dân chủ hoá xã hội có thể giúp tránh được tình trạng khủng hoảng chính trị, xã hội, kinh tế cũng như những sự rối loạn nhân tâm. Giải pháp chính trị này sẽ làm thay đổi bộ mặt guồng máy lãnh đạo quốc gia, song nó không đòi hỏi, hay dẫn đến, một sự thay đổi toàn bộ guồng máy chính quyền đang có.

Nói rõ hơn, chế độ độc tài toàn trị phải được chấm dứt để nhường chỗ cho một thể chế dân chủ mới. Tuy nhiên, guồng máy chính quyền thì chỉ cần được thay đổi chứ không cần thay thế. Cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do sẽ đóng được vai trò gạn lọc và hoàn chỉnh này, để bảo đảm cho một sự chuyển-thể êm thắm và tốt đẹp. Chính lá phiếu tự do của toàn dân sẽ nói lên quyết định thể chế mới như thế nào, và guồng máy này sẽ do những thành phần nào lãnh đạo.

Từ chiều hướng đó, chúng ta sẽ thấy trong cuộc bầu cử tự do sắp tới, sự hiện diện của những khuôn mặt đại biểu Quốc hội mới bên cạnh những người Đại biểu các nhiệm kỳ vừa qua được nhân dân tiếp tục tín nhiệm. Và chúng ta cũng sẽ thấy thành phần lãnh đạo chính quyền các ngành, các cấp có những khuôn mặt xuất phát từ các thành phần, đảng phái khác nhau; kể cả đảng CSVN. Quyền quyết định sẽ là ở người dân, và các quyết định bầu chọn đó cũng sẽ được thay đổi, điều chỉnh ở những cuộc bầu cử kế tiếp, để nâng cao giá trị và sự hữu hiệu của tinh thần tự do, dân chủ.

Giải pháp tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do tạo cơ hội cho tất cả mọi công dân Việt Nam trong việc bầu chọn người đại diện cho mình trong guồng máy chính quyền, và đồng thời cũng tạo cơ hội cho những công dân có tư cách, khả năng và điều kiện được ứng cử trở thành tiếng nói đại diện cho nhân dân. Tiến trình dân chủ hoá ôn hòa này sẽ tạo yếu tố điều chỉnh những vấn nạn của xã hội hiện nay như tình trạng tham nhũng, quan liêu, lợi dụng quyền thế, v.v… và những vấn đề liên hệ trực tiếp hay là hậu quả của vấn đề lãnh đạo.

Mặt khác, việc tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do cũng sẽ không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân, bởi lẽ nó không đòi hỏi một sự tái cấu trúc toàn bộ guồng máy chính quyền và xã hội, mà chỉ đặt mục tiêu hoàn chỉnh những cơ cấu, bộ phận thiếu chức năng hay đang gây ra những điều không tốt cho xã hội. Vì mang được tính tiếp nối các công trình phát triển và xây dựng đang có, giải pháp Tổng Tuyển Cử Tự Do không những không làm hư hại nỗ lực của toàn dân trong thời gian qua mà còn tạo thêm yếu tố thuận lợi cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước Việt Nam.

Nói tóm lại, Dân chủ không là một phép mầu song nó sẽ là yếu tố quan trọng và lớn nhất có khả năng hoá giải các vấn nạn của Việt Nam, ở hiện tại cũng như tương lai. Vần đề là người Việt Nam chúng ta sẽ vận dụng nó như thế nào, có nghĩa là dân chủ hóa đất nước ra sao, bằng con đường gì? Trách nhiệm của chúng ta là sáng suốt để chọn lựa một con đường thích hợp và khả thi nhất cho tiến trình dân chủ hoá đất nước.

Và con đường đó có phải chăng là vận động tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do cho Việt Nam. Câu trả lời là ở người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.—

 

03/2005

 

   
© ALLROUNDER