Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Muốn có Dân chủ, phải có đa nguyên

   

Ngày kỷ niệm 30/4 thứ 31 lại đến. Thời điểm này của năm 2006 ghi nhận thái độ bảo thủ sơ cứng của đảng CSVN qua Đại hội X về chủ trương độc quyền lãnh đạo đất nước. Song cùng thời gian này, các thành phần đối lập ở trong nước đã công khai khẳng định rằng: muốn có dân chủ, phải có đa nguyên. Một lần nữa, lằn ranh độc tài với “dân chủ tập quyền” và tự do với “dân chủ đa nguyên” đã được tái xác nhận.

Đối với đa số nhân dân trong nước, lời tuyên bố của những người cầm quyền là: “Đảng Cộng sản Việt Nam không có chủ trương sẽ cho phép báo chí tư nhân.” hay “Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng.”, v.v… không làm cho một ai ngạc nhiên. Bởi lẽ, từ khi cướp chính quyền ở miền Bắc cho đến nay, đảng CSVN chưa hề có ý thay đổi chủ trương này. Sự thay đổi nhân sự, ngay cả việc thành phần lãnh đạo đảng đấu đá nhau tranh giành quyền lực cũng không làm cho người ta thắc mắc. Với quan điểm chung của đảng Cộng sản là nhất nguyên độc đảng, phe nào thắng thì cục diện Việt Nam vẫn thế.

Nhận thức được điều đó, những chiến sĩ dân chủ ở trong nước đã mạnh dạn công khai hóa lời khẳng định về điều kiện ắt có và đủ của dân chủ là đa nguyên chính trị. Sự ra đời của hai Tuyên Ngôn chính trị vào đầu tháng 4 vừa qua của tập hợp 118 chiến sĩ dân chủ, và PTDCVN, là một bước tiến mới của phong trào dân chủ hoá đất nước. Nội dung hai văn kiện chính trị này bao gồm hầu hết các tư tưởng, quan điểm phổ quát đang được dư luận người Việt yêu chuộng dân chủ tự do ở cả trong và ngoài nước đề cập đến. Tuy nhiên, sự quan trọng không phải chỉ ở nội dung, mà ở thái độ can đảm của những chiến sĩ này trong một bối cảnh chính trị đang vô cùng căng thẳng ở trong nước hiện nay.

Tập hợp 118 người này tuy không xuất thân từ cùng một tổ chức chính trị nhưng đã có một tiếng nói chung. PTDCVN tuy công bố một bản Tuyên Ngôn khác hơn bản “Tuyên Ngôn 118” nhưng điều đó không vì thế mà gây ra mâu thuẫn cho tiến trình xây dựng dân chủ của đất nước. Sự bất đồng trong sự kiện này nêu lên một yếu tính cơ bản của tinh thần dân chủ là đa nguyên; ở đó, sự khác biệt về suy nghĩ, phương pháp và ngay cả sự bất đồng chánh kiến là những điều tự nhiên trong sinh hoạt dân chủ. Nói rõ hơn, bất cứ ai cũng có quyền thuyết phục dư luận đồng thuận với quan điểm và hành động của mình, nhưng sẽ có thể phản dân chủ khi nhân danh bất cứ điều gì, kể cả cứu cánh dân chủ, sự ổn định của quốc gia, hay sự phát triển xã hội, v.v… để bắt buộc người khác phải đồng ý với mình.

Từ căn bản đó, chúng ta không nhìn tình trạng sinh hoạt chính trị hiện nay ở cả trong và ngoài nước là một hiện tượng phân hoá. Ngược lại, chúng ta phải tập chấp nhận và làm quen với những sự bất đồng như là một hành động thực tập dân chủ. Chỉ khi nào đại đa số người Việt chúng ta nhận thức được rằng sự đa nguyên bao gồm sự khác biệt và bất đồng, để từ đó sẽ không vì khác nhau mà bất hoà, thì nền tảng dân chủ mới sớm được vun bồi vững chắc.

30 tháng 4 năm tới Việt Nam đã trở thành một nước tự do hay thời điểm này của năm tới cũng sẽ vẫn là điệp khúc chính trị cố hữu? Câu trả lời không phải chỉ là thái độ và chánh sách của đảng Cộng sản, mà thực sự là do quyết tâm và sự dũng cảm của hàng ngũ các chiến sĩ dân chủ ở cả trong và ngoài nước.

Đảng cầm quyền độc tài không cho ra báo tư nhân nhưng những người đấu tranh vẫn quyết tâm thực thi quyền tự do ngôn luận. Sự ra đời của Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận, Điện thư Câu lạc bộ Dân Chủ, Điện thư ĐDCND, Bản tin Hoa-Mai ở trong nước, v.v… là một khẳng định về quyết tâm dân chủ hoá lãnh vực truyền thông.

Đảng cầm quyền độc tài không chấp nhận đa đảng nhưng các chiến sĩ và tổ chức đấu tranh dân chủ vẫn mạnh dạn thực hiện các hoạt động đối lập không ngừng nghỉ. Thái độ quyết tâm đó sẽ từng bước dân chủ hoá xã hội, đẩy đảng cầm quyền độc tài phải nhượng bộ để tránh bị đào thải toàn diện.

Nước Việt phải có dân chủ. Người Việt phải có tự do. Nền dân chủ của đất nước phải phát xuất từ quan điểm đa nguyên. Và sự đa nguyên đó chỉ có được khi tất cả chúng ta có thể chấp nhận sự khác biệt hoặc bất đồng của nhau như là những quyền tự do tất yếu.

25/04/2006

 

   
© ALLROUNDER