Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Hiện tình đất nước và phương hướng giải quyết

 

Với tình hình xã hội hiện nay, chúng ta nhận thấy rằng, căn bệnh xã hội Việt Nam trầm trọng và phức tạp hơn sự nhận định bình thường của rất nhiều người, kể cả của nhiều cơ quan quốc tế.

Những sự “đổi mới” ở nước ta trong hơn thập niên qua không đủ để gọi là một sự phát triển lành mạnh và đúng nghĩa, cho dù nó đã phục hồi một phần nào sinh khí cho xã hội sau gần hai mươi năm suy thoái. Thực tế cho thấy là cùng thời gian này, nhiều sự tiêu cực đã nảy sinh và hoành hành, điển hình nhất là tình trạng tham nhũng, lạm dụng quyền thế và các tệ đoan xã hội.

Guồng máy chính quyền độc tài, quan liêu và tham ô là căn nguyên chánh yếu của những khủng hoảng. Một xã hội mất định hướng, đầy dẫy rối loạn, bất công và suy đồi là một thách đố lớn cho những tâm hồn cách mạng. Những sự đổ vở, lạc hậu về mặt vật chất có thể xây dựng lại được trong một thời gian ngắn, nhưng sự suy đồi về đạo đức và khủng hoảng trong niềm tin là hai vấn đề tinh thần lớn, cần có một xã hội tốt và rất nhiều thời gian để phục hồi.

Tất nhiên, xã hội nào cũng có một thiểu số có ưu thế quyền lực có đặc quyền đặc lợi. Thiểu số này và những phần tử có cùng quyền lợi sẽ bảo vệ chế độ bằng mọi cách, và sẽ sẵn sàng chụp mũ những nỗ lực muốn thay đổi xã hội đó là phản động, là phản quốc, v.v... Họ sẵn sàng gán cho những người đang dấn thân, hy sinh để dân chủ hóa xã hội là “tay sai ngoại bang”, là “phản quốc, cõng rắn cắn gà nhà”, v.v... Xã hội hiện nay không thiếu những phần tử đó, và ai cũng biết họ xuất phát từ đâu. Nói chung, họ là những người đang hưởng đặc quyền đặc lợi của chế độ và lo sợ là sự thay đổi thể chế chính trị sẽ biến họ thành nạn nhân của chế độ mới.

Trước thực trạng đó, muốn hóa giải những bế tắc của xã hội mà không gây ra những đổ vở mới, chúng ta cần phải nhìn hiện tình đất nước bằng một lăng kính mới, một cách bình tâm và khách quan hơn. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể nhận diện được đâu là nguyên uỷ của sự khủng hoảng đang có, và những phương thức có thể hóa giải chúng tận gốc rễ.

Công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam chắc chắn sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức cai trị độc tài nào, cho dù chế độ đó là Cộng sản hay không. Chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN bắt buộc phải chấm dứt để chuyển thể bộ máy nhà nước thành một chính phủ dân cử. Đó là một yêu cầu tất yếu. Điều đáng nói là cuộc chuyển thể dân chủ sắp tới sẽ không mang hình thức tiêu diệt chế độ cũ và không thể trả thù những viên chức, sĩ quan trong chế độ hiện nay. Sự thay đổi đó cũng sẽ không làm mất đi những quyền lợi, tài sản chánh đáng mà người dân đang có. Chánh phủ dân chủ sẽ không thể chủ trương cướp đoạt tài sản nhân dân với bất cứ chiêu bài nào, song sẽ giành lại những quyền lợi của người dân nghèo đã bị bọn tham quan, ác đảng sang đoạt.

Mục đích lớn nhất của sự thay đổi là hóa giải các bế tắc chính trị đang có của đất nước để mọi thành phần dân tộc đều có thể đóng góp vào tiến trình phát triển đất nước một cách bình đẳng và tự do. Mặt khác, tạo ra môi trường san bằng sự cách biệt giàu nghèo và thực thi công bằng xã hội.

Xã hội dân chủ sẽ tạo ra sự cạnh tranh phục vụ giữa các cá nhân, đoàn thể; để từ đó, những cá nhân, tập đoàn có hành động bất xứng như tham ô, cửa quyền... sẽ bị đưa ra trước công luận và luật pháp. Và hơn cả, quyền tự do ngôn luận, lập hội, ứng cử và bầu cử sẽ khai sáng một xã hội mới, chấm dứt tình trạng khủng hoảng lãnh đạo và suy thoái xã hội như hiện nay.—

Tháng 9/2006

   
© ALLROUNDER