Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Nên Hòa hay nên Chiến?

 

Sau 725 năm, một lần nữa dân tộc Việt Nam bị đặt trước câu hỏi lịch sử “Thế nước biến, nên Hoà hay nên Chiến?”. Đối phương lần này không khác lần trước: Họ cũng từ phương Bắc! Nhưng trong cảnh nguy biến ngày nay, thay vì mở hội nghị Diên Hồng để hỏi ý dân, tìm phương cứu nước, đảng cầm quyền đã hành động một cách ích kỷ và hèn yếu. Trước nguy cơ mất nước, dân tộc Việt không còn có sự chọn lựa nào khác hơn là phải bày tỏ thái độ của mình một cách quyết liệt.

Thái độ đầu tiên là đối với đảng CSVN. Tập đoàn cầm quyền rõ ràng đã đặt quyền lợi của riêng của đảng lên trước quyền lợi của Tổ Quốc. Vì muốn duy trì thế lãnh đạo độc tôn, nhà cầm quyền Hà Nội đã tự động cắt nhượng một phần lãnh thổ cho Trung Cộng để đổi lấy sự sự bảo hộ chính trị. Không những thế, còn mở cửa để hàng chục ngàn người Hoa vào nước ta một cách bất thường và làm việc dưới nhiều hình thức bí ẩn khác nhau. Hành động nhu nhược của đảng CSVN đã làm cho tình hình nước nhà càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đảng CSVN không thể áp đặt ý kiến riêng của đảng để khống chế suy nghĩ và nguyện vọng của toàn dân. Nhân dân Việt Nam muốn các cơ quan chức năng Việt Nam, kể cả toàn thể Đại biểu Quốc hội, phải thực sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến đòi bảo vệ chủ quyền đất nước. Đi ngược lại nguyện vọng chung này, người Việt ở trong và ngoài nước không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải chống lại sự độc tài, ích kỷ của đảng CSVN bằng mọi cách và mọi giá.

Thái độ kế tiếp là đối với nhà nước Cộng sản Trung Hoa. Suốt quá trình hơn hai ngàn năm chính sử, dân tộc Việt luôn giữ tinh thần hiếu hoà với các sắc tộc người Hoa, kể cả mỗi khi chiến tranh vừa xong. Dân tộc Việt muốn sống trong hoà bình và tình hữu nghị với nhân dân Trung Hoa, nhưng không bao giờ chấp nhận để lãnh thổ và chủ quyền của nước Việt Nam bị xâm phạm. Lịch sử chứng minh rằng, khi cần phải bảo vệ non sông và nòi giống, người Việt không khiếp sợ sức mạnh của nước lớn và sẵn sàng chiến đấu một cách anh dũng để bảo vệ Tổ Quốc.

Nhân dân Việt Nam muốn những người lãnh đạo Trung Quốc phải thực sự tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và chính trị của người Việt Nam. Nếu nhà nước Trung Cộng tiếp tục hành động xâm lấn, người Việt không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải quyết liệt bảo vệ lãnh thổ Việt Nam.

Sau những đổ vỡ, đau thương từ cuộc chiến trước năm 1975, người Việt Nam trân quý nền hoà bình và những thành quả kinh tế đã gầy dựng được. Nhưng chủ quyền của quốc gia và quyền lợi nhân dân đang bị đe doạ một cách nghiêm trọng bởi các hành động bành trướng ngang ngược của phương Bắc, và sự khiếp nhược của nhà nước CSVN.

Trước nhận thức đó, những người Việt Nam yêu nước khẩn thiết yêu cầu đảng CSVN hãy có thái độ và hành động bảo vệ Tổ Quốc một cách rõ ràng, dứt khoát và mạnh mẽ. Nếu đảng CSVN tiếp tục ngoan cố và coi thường nguyện vọng của nhân dân, thì người Việt Nam bắt buộc phải quyết chiến với đảng cầm quyền để cứu nước. Những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam hãy nhanh chóng đối thoại với những người Việt yêu nước để tìm quốc sách bảo vệ non sông.

Đảng Vì Dân đồng thời khẩn thiết yêu cầu nhà nước Cộng sản Trung Hoa hãy trả lại chủ quyền hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa cho Việt Nam, đồng thời rút ngay các công trình khai thác bô-xít đang được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi sự ngoan cố đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và quyền lợi của Tổ Quốc Việt Nam sẽ bị xem là hành động khiêu chiến. Trong hoàn cảnh đó, nhân dân Việt Nam không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải “chống Tàu cứu nước" bằng mọi cách và mọi giá.

Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Hoa: Đừng khiêu chiến với nhân dân Việt Nam!

 

Lâm Thế Nguyên (ĐVD)

 

(Trích Tập San Hoa-Mai #38)

 

   
© ALLROUNDER